Tấm Thạch cao phủ bạc

Tấm Thạch cao mặt phủ bạc có tác dụng phản xạ lại 95% bức xạ nhiệt. Loại này thường được xử dụng trong các công trình cần độ phản xạ nhiệt cao khi có ánh nắng mặt trời như tầng mái, hoặc bức tường phía tây. Tấm Thạch cao mặt phủ bạc có tác dụng phản xạ lại 95% bức xạ nhiệt. Loại này thường được xử dụng trong các công trình cần độ phản xạ nhiệt cao khi có ánh nắng mặt trời như tầng mái, hoặc bức tường phía tây.

Tấm Thạch cao phủ bạc